Aktualności

Zasady bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej

07.11.2022

Przypominamy kilka zasad bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej:

  1. Chroń swoje hasła!
  2. Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła;
  3. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
  4. Używaj hasła wyłącznie do autoryzacji transakcji;
  5. Nie używaj hasła na stronie bez certyfikatu;
  6. Zanim użyjesz hasła – sprawdź certyfikat strony na której się znajdujesz;
  7. Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe.

Więcej informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z usług bankowości elektronicznej dostępnych jest po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej a także na stronie ZBP.