Przenoszenie rachunków

Przenieś rachunek do naszego Banku.
Skorzystaj ze wsparcia naszych doradców, którzy są do Twojej dyspozycji.

Przenoszenie rachunków

Przenieś rachunek do naszego Banku.
Skorzystaj ze wsparcia naszych doradców, którzy są do Twojej dyspozycji.

Cel usługi

Przenoszenie rachunków bankowych ma na celu ułatwienie Klientom indywidualnym zmianę banku. Ma służyć tym, którzy zdecydowali się skorzystać z usług nowego banku i tym samym, chcieliby przenieść dotychczasowy rachunek lub wybrane usługi płatnicze powiązane z dotychczasowym rachunkiem, do innego banku. Usługa ta dostępna jest wyłącznie na terenie Polski i dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych prowadzonych w złotych polskich.

Informacje dodatkowe

Przenoszeniu podlegają: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z powiązanymi z nim wybranymi usługami płatniczymi, tj. poleceniami zapłaty i/lub zleceniami stałymi/, i/lub saldem. W przypadku, gdy Klient posiada już otwarty rachunek w nowym banku, przeniesieniu podlegają tylko usługi płatnicze lub saldo. Przeniesienie rachunku/ usług płatniczych jest możliwe, o ile w danym przypadku nie występują żadne przeszkody uniemożliwiające takie przeniesienie.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w plikach pdf poniżej.