Reklamacje

Reklamacje

Formularz reklamacji:

Pobierz plik PDF

Formularz zgłoszenia nieautoryzowanej transakcji płatniczej:

Pobierz plik PDF

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji oraz zgłoszeń o transakcjach nieautoryzowanych:

Pobierz plik PDF