Lokata promocyjna

Lokata Promocyjna to nieodnawialna* terminowa lokata oszczędnościowa ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem.
W przypadku lokat 3 i 6 miesięcznych odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu zadeklarowania. W przypadku lokat 12 miesięcznych odsetki stawiane są do dyspozycji na wyodrębnionym rachunku na koniec kwartału kalendarzowego.

* po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu.

Lokata promocyjna

Lokata Promocyjna to nieodnawialna* terminowa lokata oszczędnościowa ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem.
W przypadku lokat 3 i 6 miesięcznych odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu zadeklarowania. W przypadku lokat 12 miesięcznych odsetki stawiane są do dyspozycji na wyodrębnionym rachunku na koniec kwartału kalendarzowego.

* po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu.

Oprocentowanie

Okres zadeklarowania lokaty Wysokość oprocentowania
3 miesiące 0,10 % (S)*
6 miesięcy 0,15 % *
12 miesięcy 0,25 % *

(S) – oprocentowanie stałe

Lokatę Promocyjną można zakładać na następujących warunkach:

 • kwota lokaty od 1.000 zł,
 • lokata nieodnawialna*,
 • okres zadeklarowania lokaty 3, 6 i 12 miesięcy,
 • oprocentowanie stałe dla lokaty 3 miesięcznej,
 • oprocentowanie zmienne dla lokat 6 i 12 miesięcznych.

* po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu

Informacje dodatkowe

Oprocentowanie w stosunku rocznym. Jeśli nie zaznaczono inaczej:

 • lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej,
 • kapitalizacja odsetek po okresie,
 • przy likwidacji lokaty przed zadeklarowanym terminem otrzymuje się oprocentowanie w wysokości połowy oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie (a`vista),
 • (S) – oprocentowanie stałe.
 • Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

  Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym