Lokata promocyjna

Lokata Promocyjna to nieodnawialna* terminowa lokata oszczędnościowa ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem.
W przypadku lokat 3 i 6 miesięcznych odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu zadeklarowania. W przypadku lokat 12 miesięcznych odsetki stawiane są do dyspozycji na wyodrębnionym rachunku na koniec kwartału kalendarzowego.

* po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu.

Lokata promocyjna

Lokata Promocyjna to nieodnawialna* terminowa lokata oszczędnościowa ze stałym lub zmiennym oprocentowaniem.
W przypadku lokat 3 i 6 miesięcznych odsetki stawiane są do dyspozycji po upływie okresu zadeklarowania. W przypadku lokat 12 miesięcznych odsetki stawiane są do dyspozycji na wyodrębnionym rachunku na koniec kwartału kalendarzowego.

* po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu.

Oprocentowanie

Okres zadeklarowania lokaty Wysokość oprocentowania Rodzaj stopy procentowej
3 miesiące 2,00 % *
założone w bankowości elektronicznej Bs24 – 2,20 %*
stała
6 miesięcy 3,00 %*
założone w bankowości elektronicznej Bs24 – 3,30 %*
zmienna
12 miesięcy 4,00 %*
założone w bankowości elektronicznej Bs24 – 4,40 %*
zmienna

(S) – oprocentowanie stałe

Lokatę Promocyjną można zakładać na następujących warunkach:

  • kwota lokaty od 1.000 zł,
  • lokata nieodnawialna*,
  • okres zadeklarowania lokaty 3, 6 i 12 miesięcy,
  • oprocentowanie stałe dla lokaty 3 miesięcznej,
  • oprocentowanie zmienne dla lokat 6 i 12 miesięcznych.

* po upływie zadeklarowanego terminu kwota wkładu wraz z dopisanymi odsetkami przeznaczona jest do wypłaty i nie podlega dalszemu oprocentowaniu

Informacje dodatkowe

Oprocentowanie w stosunku rocznym. Jeśli nie zaznaczono inaczej:

  • dla lokat 3 i 6 miesięcznych kapitalizacja odsetek po okresie,
  • przy likwidacji lokaty przed zadeklarowanym terminem otrzymuje się oprocentowanie w wysokości połowy oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie (a`vista).

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym