Konto oszczędnościowe Ekstrakonto

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie EKSTRAKONTO
EKSTRAKONTO to rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie, prowadzony w walucie polskiej. Stanowi on rachunek i lokatę w jednym pozwalając na swobodne dysponowanie zgromadzonymi na nim środkami.

Konto oszczędnościowe Ekstrakonto

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie EKSTRAKONTO
EKSTRAKONTO to rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie, prowadzony w walucie polskiej. Stanowi on rachunek i lokatę w jednym pozwalając na swobodne dysponowanie zgromadzonymi na nim środkami.

Korzyści wynikające z posiadania rachunku EKSTRAKONTO

  • oprocentowanie – 1,20% w stosunku rocznym,
  • możliwość wnoszenia wpłat na EKSTRAKONTO w dowolnym terminie,
  • możliwość wypłat z EKSTRAKONTA bez utraty odsetek,
  • prowadzenie ESKTRAKONTA – bez opłat,
  • dopis odsetek na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Informacje dodatkowe

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym