Centralna informacja o rachunkach

Centralna informacja o rachunkach

Centralna informacja o rachunkach bankowych

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie uczestniczy w wymianie informacji o rachunkach bankowych w Centralnej informacji o rachunkach prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR).

Centralna informacja (CI) stanowi  rozwiązanie dla problemu poszukiwania zarówno przez osoby fizyczne – najczęściej spadkobierców jak i uprawnione instytucje administracji państwowej rachunków osób zmarłych lub zapomnianych (uśpionych) rachunków.

We wspomnianej wymianie informacji uczestniczą banki i SKOK-i. Lista uczestników dostępna jest na stronie KIR.

Uzyskanie informacji o poszukiwanym rachunku wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w naszym banku (lub którykolwiek innym banku figurujący na liście uczestników).

Aby rozpocząć procedurę pobierz jeden z poniższych formularzy:

Inne, bardziej szczegółowe informacje na temat zasad działania CI dostępne są tutaj.