Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym przeznaczonym na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy.

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym przeznaczonym na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy.

Czym jest kredyt w rachunku bieżącym?

To krótkoterminowy kredyt obrotowy przeznaczonym na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy. Wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości obrotów na rachunku bieżącym. Spłata całości lub części kredytu (dokonywana automatycznie każdego dnia przez system bankowy) odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywanie umowy. Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są na okres do 1  roku z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres, bez konieczności spłaty dotychczasowego zadłużenia.

Kto może dostać kredyt

Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są Klientom:

  • posiadającym w naszym Banku rachunek bieżący przez okres minimum trzech miesięcy i przeprowadzającym rozliczenia przez ten rachunek,
  • o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno – finansowej,
  • posiadającym zdolność kredytową,
  • rzetelnie i terminowo wywiązującym się ze zobowiązań wobec Banku lub innych banków z którymi współpracowali.