Kredyt w Rachunku Bieżącym

Poczujesz komfort, zachowując płynność finansową dzięki terminowemu regulowaniu bieżących zobowiązań, a bieżące wpływy automatycznie zmniejszą saldo zadłużenia w rachunku bieżącym.

Kredyt w Rachunku Bieżącym

Poczujesz komfort, zachowując płynność finansową dzięki terminowemu regulowaniu bieżących zobowiązań, a bieżące wpływy automatycznie zmniejszą saldo zadłużenia w rachunku bieżącym.

Czym jest kredyt w rachunku bieżącym?

To krótkoterminowy kredyt obrotowy przeznaczonym na finansowanie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy. Wysokość kredytu uzależniona jest od wysokości obrotów na rachunku bieżącym. Spłata całości lub części kredytu (dokonywana automatycznie każdego dnia przez system bankowy) odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywanie umowy. Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są na okres do 1  roku z możliwością przedłużenia na kolejny taki sam okres, bez konieczności spłaty dotychczasowego zadłużenia.

Najważniejsze cechy kredytu:

  • Cel: finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przejściowego braku własnych środków na rachunku bieżącym.
  • Odnawialny charakter: spłata całości lub części kredytu automatycznie odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
  • Okres kredytowania: do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia kredytu na kolejny roczny okres, bez konieczności spłaty istniejącego zadłużenia,
  • Wysokość kredytu: ustalana w oparciu o wysokość obrotów na rachunku bieżącym.
  • Oprocentowanie: zmienne.

Kto może dostać kredyt

Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są Klientom:

  • posiadającym w naszym Banku rachunek bieżący przez okres minimum trzech miesięcy i przeprowadzającym rozliczenia przez ten rachunek,
  • o dobrej, znanej Bankowi sytuacji ekonomiczno – finansowej,
  • posiadającym zdolność kredytową,
  • rzetelnie i terminowo wywiązującym się ze zobowiązań wobec Banku lub innych banków z którymi współpracowali.