Lokaty walutowe

Lokata celowa walutowa – terminowa lokata oszczędnościowa zakładana na okres 12 miesięcy (licząc od dnia pierwszej wpłaty).
Minimalna kwota wkładu to 50 USD. Jest to lokata odnawialna, do której można dopłacać dowolne kwoty, dowolną ilość razy w dowolnym terminie. Nie ma możliwości częściowych wypłat z lokaty.

Lokaty walutowe

Lokata celowa walutowa – terminowa lokata oszczędnościowa zakładana na okres 12 miesięcy (licząc od dnia pierwszej wpłaty).
Minimalna kwota wkładu to 50 USD. Jest to lokata odnawialna, do której można dopłacać dowolne kwoty, dowolną ilość razy w dowolnym terminie. Nie ma możliwości częściowych wypłat z lokaty.

Oprocentowanie

Okres zadeklarowania lokaty USD wysokość oprocentowania
1 miesiąc 0,12 %
3 miesiące 0,13 %
6 miesięcy 0,14 %
12 miesięcy 0,16 %

Informacje dodatkowe

Oprocentowanie w stosunku rocznym.Jeśli nie zaznaczono inaczej:

  • lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej,
  • kapitalizacja odsetek po okresie,
  • przy likwidacji lokaty przed zadeklarowanym terminem otrzymuje się oprocentowanie w wysokości połowy oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie (a`vista).

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).
Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym