Aktualności

Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi

01.12.2022

Szanowni Państwo,

W związku z jednogłośnym przyjęciem w dniu 28.11.2022 r. przez Radę Uni Europejskiej decyzji o dodaniu naruszania sankcji do unijnego wykazu przestępstw zamieszczonego w Traktacie o funkcjonowaniu UE („Decyzja Rady o określeniu naruszenia unijnych sankcji jedną z dziedzin przestępczości”) informujemy, iż Bank BPS S.A. podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń w realizacji przekazów z/do Rosji i Białorusi.
Ograniczenia będą dotyczyć przekazów stanowiących płatność za transport na/z Białorusi towarów sankcjonowanych na terenie Rosji, dla których przekazane dokumenty świadczą o tym że wymiana towaru dotyczy Rosji.
Jeżeli produkt objęty sankcjami wywieziony z UE do państwa trzeciego, w szczególności Białorusi, ma docelowo trafić do odbiorcy na terenie Rosji, Banku BPS S.A. uznaje to jako udział w programie obchodzenia sankcji. Realizacja takich przekazów, w ocenie Banku BPS S.A., mogła by zostać uznana przez instytucje nadzorcze za jawny udział w obchodzeniu sankcji. Artykuł 12 Rozporządzenia 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. (link do rozporządzenia) zakazuje świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem. W związku z tym takie przekazy będą zwracane do nadawcy.

Zarząd BS w Chrzanowie