Rachunek walutowy

Rachunki w walutach wymienialnych (USD lub EUR)
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, umiejscowione, kapitalizowane kwartalnie, przeznaczone do dokonywania rozliczeń międzynarodowych (za granicę lub zza granicy).

Rachunek walutowy

Rachunki w walutach wymienialnych (USD lub EUR)
dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, umiejscowione, kapitalizowane kwartalnie, przeznaczone do dokonywania rozliczeń międzynarodowych (za granicę lub zza granicy).