Program 300+

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, bez względu na dochód rodziny, na wyprawkę szkolną dziecka w wieku do 20 lat lub 24 lat w przypadku ucznia z niepelnosprawnością.

Program 300+

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, bez względu na dochód rodziny, na wyprawkę szkolną dziecka w wieku do 20 lat lub 24 lat w przypadku ucznia z niepelnosprawnością.

Warunki świadczenia

Kogo dotyczy
Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:

  • w wieku do 20 lat,
  • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).

Kto może złożyć wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną

  • rodzic,
    – jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
    – jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
    – gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie
Aby otrzymać wsparcie, złóż wniosek przez bankowość elektroniczną / portal Emp@tia.

Jak złożyć wniosek
Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Dodatkowe informacje

Kiedy złożyć wniosek
Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2023 r.

Jakie wsparcie otrzymasz
Program Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny. Pieniądze otrzymasz na rachunek bankowy, który wskażesz we wniosku. Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania. Nie podlega też egzekucji, więc komornik nie może zająć tych środków.

Kiedy otrzymasz wsparcie
Jeśli złożysz wniosek do końca sierpnia, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2023 r.
Jeśli wniosek złożysz później, ZUS wypłaci świadczenie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.