Misja

Misja

Misja Banku Spółdzielczego w Chrzanowie to być uniwersalnym i nowoczesnym bankiem na rynku lokalnym

zdolnym do kompleksowej obsługi finansowej szczególnie klientów indywidualnych oraz średnich i małych przedsiębiorstw, wykorzystując do tego celu potencjał kadrowy, zasoby finansowe własne i Banku Zrzeszającego, dobrą znajomość i zaufanie lokalnego środowiska oraz zdolność do trwałego generowania dochodów zapewniających rozwój i zachowanie odpowiedniej adekwatności kapitałowej. Jako aktywny uczestnik życia lokalnego Bank działa aktywnie w zakresie wspierania przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym i społeczno-gospodarczym.

Wizją Banku Spółdzielczego w Chrzanowie jest bycie instytucją finansową nowoczesną, efektywną, gwarantującą bezpieczeństwo środków własnych klientów i prężnie rozwijającą się, będącą znaczącym dostawcą usług bankowych na terenie swojego działania.