Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt dla osób, które posiadają rachunek ROR w naszym banku od co najmniej trzech miesięcy.

Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez konieczności podpisywania nowej umowy. Przy odnowieniu nie wymagamy spłaty kapitału. Górną granicę zadłużenia stanowi suma stałych wpływów z ostatnich ośmiu miesięcy. Kredyt ten może być udzielony również osobom, które przeniosą ROR z innego banku (również z zadłużeniem).

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt dla osób, które posiadają rachunek ROR w naszym banku od co najmniej trzech miesięcy.

Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez konieczności podpisywania nowej umowy. Przy odnowieniu nie wymagamy spłaty kapitału. Górną granicę zadłużenia stanowi suma stałych wpływów z ostatnich ośmiu miesięcy. Kredyt ten może być udzielony również osobom, które przeniosą ROR z innego banku (również z zadłużeniem).

Podstawowe warunki

  • minimalna kwota – 500 zł
  • maksymalna kwota – 150 000 zł
  • okres spłat – 12 mies.
  • oprocentowanie – zmienne

Informacje dodatkowe

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 21,16 % dla kredytu odnawialnego w ROR w wysokości 10 000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 13,50 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1027,75 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania 732,95 zł oraz suma kosztu prowadzenia rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 94,80 zł za 12 miesięcy. Całkowita kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 894,41 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11 027,75 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 18,90 % dla kredytu odnawialnego w ROR dla Aktywnych w wysokości 10 000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 13,50 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 932,95 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł oraz suma odsetek za cały okres kredytowania 732,95 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 894,41 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10 932,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.