Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt dla osób, które posiadają rachunek ROR w naszym banku od co najmniej trzech miesięcy.

Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez konieczności podpisywania nowej umowy. Przy odnowieniu nie wymagamy spłaty kapitału. Górną granicę zadłużenia stanowi suma stałych wpływów z ostatnich ośmiu miesięcy. Kredyt ten może być udzielony również osobom, które przeniosą ROR z innego banku (również z zadłużeniem).

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt dla osób, które posiadają rachunek ROR w naszym banku od co najmniej trzech miesięcy.

Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez konieczności podpisywania nowej umowy. Przy odnowieniu nie wymagamy spłaty kapitału. Górną granicę zadłużenia stanowi suma stałych wpływów z ostatnich ośmiu miesięcy. Kredyt ten może być udzielony również osobom, które przeniosą ROR z innego banku (również z zadłużeniem).

Podstawowe warunki

  • minimalna kwota – 500 zł
  • maksymalna kwota – 150 000 zł
  • okres spłat – 12 mies.
  • oprocentowanie – zmienne

Informacje dodatkowe

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 21,90 % dla kredytu odnawialnego w ROR w wysokości 10.000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 14,00 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1.040,77 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania 745,97 zł oraz suma kosztu prowadzenia rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 94,80 zł za 12 miesięcy. Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 895,50 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11.040,77 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 19,59 % dla kredytu odnawialnego w ROR dla Aktywnych w wysokości 10.000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 14,00 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 945,97 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł oraz suma odsetek za cały okres kredytowania 745,97 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 895,50 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10.945,97 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.