Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt dla osób, które posiadają rachunek ROR w naszym banku od co najmniej trzech miesięcy.

Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez konieczności podpisywania nowej umowy. Przy odnowieniu nie wymagamy spłaty kapitału. Górną granicę zadłużenia stanowi suma stałych wpływów z ostatnich ośmiu miesięcy. Kredyt ten może być udzielony również osobom, które przeniosą ROR z innego banku (również z zadłużeniem).

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt dla osób, które posiadają rachunek ROR w naszym banku od co najmniej trzech miesięcy.

Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez konieczności podpisywania nowej umowy. Przy odnowieniu nie wymagamy spłaty kapitału. Górną granicę zadłużenia stanowi suma stałych wpływów z ostatnich ośmiu miesięcy. Kredyt ten może być udzielony również osobom, które przeniosą ROR z innego banku (również z zadłużeniem).

Podstawowe warunki

  • minimalna kwota – 500 zł
  • maksymalna kwota – 150 000 zł
  • okres spłat – 12 mies.
  • oprocentowanie – zmienne 7,2%

Informacje dodatkowe

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 13,43 % dla kredytu odnawialnego w ROR w wysokości 10.000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 7,20 %, prowizją za udzielenie kredytu 1,8 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 584,98 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 180,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania 338,98 zł oraz suma kosztu prowadzenia rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 66,00 zł za 12 miesięcy. Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 861,58 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10.584,98 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.05.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 14,82 % dla kredytu odnawialnego w ROR (Komplex) w wysokości 10.000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 7,2 %, prowizją za udzielenie kredytu 1,8 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 638,99 zł. składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 180,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania 338,98 zł oraz suma kosztu prowadzenia rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 120,00 zł za 12 miesięcy. Całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 861,58 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10.638,99 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.05.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie.