Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt dla osób, które posiadają rachunek ROR w naszym banku od co najmniej trzech miesięcy.

Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez konieczności podpisywania nowej umowy. Przy odnowieniu nie wymagamy spłaty kapitału. Górną granicę zadłużenia stanowi suma stałych wpływów z ostatnich ośmiu miesięcy. Kredyt ten może być udzielony również osobom, które przeniosą ROR z innego banku (również z zadłużeniem).

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt dla osób, które posiadają rachunek ROR w naszym banku od co najmniej trzech miesięcy.

Kredyt udzielany na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres bez konieczności podpisywania nowej umowy. Przy odnowieniu nie wymagamy spłaty kapitału. Górną granicę zadłużenia stanowi suma stałych wpływów z ostatnich ośmiu miesięcy. Kredyt ten może być udzielony również osobom, które przeniosą ROR z innego banku (również z zadłużeniem).

Podstawowe warunki

  • minimalna kwota – 500 zł
  • maksymalna kwota – 150 000 zł
  • okres spłat – 12 mies.
  • oprocentowanie – zmienne

Informacje dodatkowe

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 21,16 % dla kredytu odnawialnego w ROR w wysokości 10 000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 13,50 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1027,75 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł, suma odsetek za cały okres kredytowania 732,95 zł oraz suma kosztu prowadzenia rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 94,80 zł za 12 miesięcy. Całkowita kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 894,41 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11 027,75 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) obliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim wynosi 18,90 % dla kredytu odnawialnego w ROR dla Aktywnych w wysokości 10 000,00 zł, przy założeniu, że kredytu udzielono na okres 12 miesięcy i będzie spłacany w miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych z oprocentowaniem 13,50 %, prowizją za udzielenie kredytu 2,00 %. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 932,95 zł składa się prowizja za udzielenie kredytu w kwocie 200,00 zł oraz suma odsetek za cały okres kredytowania 732,95 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 10 000,00 zł. Miesięczna rata kredytu odnawialnego w ROR wynosi 894,41 zł, a całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 10 932,95 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 05.10.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.