Rachunek oszczędnościowy walutowy

Wkłady płatne na każde żądanie (a`vista) walutowe.

Wkłady oszczędnościowe w walutach wymienialnych (USD lub EUR) dla osób fizycznych (min. kwota wkładu 10 USD lub równowartość tej kwoty w EURO). Rachunki te są umiejscowione, przeznaczone do dokonywania rozliczeń międzynarodowych (za granicę lub zza granicy).

Rachunek oszczędnościowy walutowy

Wkłady płatne na każde żądanie (a`vista) walutowe.

Wkłady oszczędnościowe w walutach wymienialnych (USD lub EUR) dla osób fizycznych (min. kwota wkładu 10 USD lub równowartość tej kwoty w EURO). Rachunki te są umiejscowione, przeznaczone do dokonywania rozliczeń międzynarodowych (za granicę lub zza granicy).

Prowizje i opłaty

Informacje dodatkowe

Depozyty w naszum Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym