Karta Visa Business Debetowa

Karta VISA Business Debetowa  – to bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający szybki dostęp do pieniędzy.

Karta Visa Business Debetowa

Karta VISA Business Debetowa  – to bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający szybki dostęp do pieniędzy.

Karta VISA Business Debetowa jest powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym umożliwiającym stały dostęp do całości środków zgromadzonych na rachunku firmowym dzięki czemu co pozwala elastycznie działać w sferze biznesowej.

Karta Visa Business pozwala na dokonywanie bezpiecznych zakupów w intrenecie. W przypadku  konieczności złożenia reklamacji lub wszczęcia procedury odzyskiwania pieniędzy np. za wadliwy towar, dzięki usłudze chargeback procedurę tę może zainicjować Bank w imieniu firmy. Takiej ochrony nie gwarantują ani płatności gotówką, ani przelewy internetowe.

Do jednego rachunku może być wydawana dowolna ilość kart, co oznacza, że pracownicy firmy w ramach obowiązków służbowych mogą posługiwać się kartą Visa Business. Takie rozwiązanie pozwala wyeliminować systemu zaliczek dla pracowników jednocześnie dając kontrolę nad przepływem środków w firmie. Zapewnia ono wygodę i daje poczucie bezpieczeństwa pracownikom podczas podróży służbowych lub codziennego pełnienia obowiązków służbowych.

Z kartą VISA Business można dokonywać cyklicznych stałych płatności np. za media co również stanowi duże ułatwienie w regulowaniu zobowiązań.

Bank Spółdzielczy w Chrzanowie posiada wpłatomat, dzięki któremu przy użyciu karty VISA można sprawnie dokonywać wpłat na rachunki o każdej porze dnia w dowolnym dniu tygodnia.

W przypadku kradzieży lub zagubienia karty można dokonać jej natychmiastowego zastrzeżenia :

  • telefonicznie poprzez Infolinię Banku BPS S.A. pod numerem +48 86 215 50 50;
  • osobiście w placówce Banku;
  • za pośrednictwem portalu kartowego;
  • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.