Kredyt Inwestycyjny

Rozwiniesz swoją firmę, zmodernizujesz majątek, wprowadzisz nowe technologie i produkty, staniesz się bardziej konkurencyjny, co zwiększy twą przewagę na rynku.

Kredyt Inwestycyjny

Rozwiniesz swoją firmę, zmodernizujesz majątek, wprowadzisz nowe technologie i produkty, staniesz się bardziej konkurencyjny, co zwiększy twą przewagę na rynku.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny w rachunku celowym przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta np. zakup, modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę, modernizację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji oraz sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Najważniejsze cechy kredytu:

  • Cel: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku  lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych.
  • Okres kredytowania: kredyt może być udzielony jako krótko-, średnio-, lub długoterminowy.
  • Wysokość kredytu: zależna od kosztu przedsięwzięcia inwestycyjnego, przy czym stanowi uzupełnienie środków własnych.
  • Oprocentowanie: zmienne.
  • Spłata kredytu: w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Informacje dodatkowe

Kredyt ten stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy (nie więcej niż 80% wartości netto przedsięwzięcia). Kredyt może być wypłacany gotówkowo lub bezgotówkowo, jednorazowo lub w transzach.