Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny w rachunku celowym przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

Kredyt Inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny w rachunku celowym przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny w rachunku celowym przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie majątku Klienta np. zakup, modernizacja maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę, modernizację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji oraz sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Informacje dodatkowe

Kredyt ten stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy (nie więcej niż 80% wartości netto przedsięwzięcia). Kredyt może być wypłacany gotówkowo lub bezgotówkowo, jednorazowo lub w transzach. Spłaty dokonywane są w ratach miesięcznych lub kwartalnych.