IKE-BS

Indywidualne Konto Emerytalne

Indywidualne Konto Emerytalne

Czym jest IKE?

IKE-BS – Indywidualne Konto Emerytalne – wyodrębniony rachunek oszczędnościowy służący do gromadzenia oszczędności w celu ich wykorzystania w przyszłości w postaci wypłaty, która uzupełni otrzymywane świadczenia emerytalne.

Informacje dodatkowe

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Przydatne pliki