Pozostałe do pobrania

Pozostałe do pobrania

KLIENCI INDYWIDUALNI

Komunikat dla posiadaczy lokat terminowych i walutowych
Komunikat dla posiadaczy rachunków
Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego
Dyspozycja na wypadek śmierci
Regulamin promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”
Wniosek o zawarcie umowy Podstawowego Rachunku Płatniczego
Przeniesienie Rachunku dla Klienta
Upoważnienie do przeniesienia rachunku
Wniosek o przeniesienie rachunku
Przewodnik dla Klienta
Informacja o osiąganych dochodach
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Informacja o poręczycielach
Informacja o braku zobowiązań wobec ZUS/KRUS i US

FIRMY I INSTYTUCJE

Tabela oprocentowania depozytów dla Klientów Biznesowych
Tabela oprocentowania depozytów dla Klientów Instytucjonalnych
Tabela oprocentowania kredytów dla Klientów Biznesowych

DRUKI I KOMUNIKATY

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym
Lista zakładów ubezpieczeń akceptowanych przez Bank
Raport PSD2 API i bankowości elektronicznej
Informacja dotycząca weryfikacji Klientów w placówkach Banku
Wniosek o zawieszenie wykonania umowy
Wniosek o zawieszenie spłaty rat – Covid-19
Lista zakładów ubezpieczeń nieakceptowanych przez Bank
Transakcje przekraczające 15 tys. euro
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
Komunikat o grach hazardowych
Identyfikacja klientów
Kwota wolna od zajęcia
Komunikat oprocentowanie kredytów
Komunikat oprocentowanie kredytów – 09.06.2022r.