Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Nowe mieszkanie od dewelopera teraz jeszcze taniej. Dodatkowo obniżona marża kredytu. Z nami to możliwe!

Kredyt ten można przeznaczyć na:

 • zakup, budowę, przebudowę, rozbudowę, remont domu lub lokalu mieszkalnego,
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny.

Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Nowe mieszkanie od dewelopera teraz jeszcze taniej. Dodatkowo obniżona marża kredytu. Z nami to możliwe!

Kredyt ten można przeznaczyć na:

 • zakup, budowę, przebudowę, rozbudowę, remont domu lub lokalu mieszkalnego,
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny.

Proponujemy

 • finansowanie inwestycji do 80%,
 • długi okres kredytowania (do 25 lat),
 • do 24 miesięcy karencji,
 • niski koszt kredytu,
 • możliwość wcześniejszej spłaty
 • możliwość ubezpieczenia w banku
 • możliwość przeniesienia kredytu z innego banku

Po prostu:

 • skontaktuj się z naszym pracownikiem,
 • złóż wniosek o kredyt,
 • załącz wymaganą przez bank dokumentację,
 • ustal dogodne warunki spłaty,
 • podpisz umowę

I… mieszkaj wygodnie!

Oprocentowanie kredytu jest:

 • zmienne w całym okresie kredytowania i jest oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
 • okresowo stałe z 5 letnim okresem przeszacowania tzn. w okresie pierwszych 60 miesięcy od zawarcia umowy oprocentowanie jest stałe, niezmienne i przyjmuje wysokości  określoną w umowie, a po upływie pierwszych 60 miesięcy,  przyjmuje wartość wg decyzji klienta tj.  stałą na kolejne 60 miesięcy lub oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

 

Informacje dodatkowe

Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego Mój DOM udzielonego ze zmienną stopą w całym okresie kredytowania – Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,17 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 322 000,00 zł. (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 299 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 10,36 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 4,50 p.p. Kredyt spłacany w 299 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 298 rat po 3 009,34 zł. i jedna rata 3 015,87 zł. Całkowity koszt kredytu 584 458,19 zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 577 799,19 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 440,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 906 458,19 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 4 kwietnia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego Mój Dom udzielonego z okresową stałą stopą z pięcioletnim okresem przeszacowania – Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,75 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 322 000,00 zł. (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 299 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 9,86 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 4,00 p.p. Kredyt spłacany w 299 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 298 rat po 2 895,73 zł. i jedna rata 2 899,65 zł. Całkowity koszt kredytu 553 446,29 zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 543 827,19 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 440,00 zł, suma kosztu prowadzenia rachunku ROR w wysokości 2.362,10 zł za 299 m-cy, oraz suma kosztu stałego zlecenia z rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 598,00 zł. za 299 m-cy. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 875 446,29 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 4 kwietnia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego Mój Dom udzielonego ze zmienną stopą w całym okresie kredytowania – przykład z ulgą – obniżka marży o 0,50 % za rachunek ROR – Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 12,56 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 263 000,00 zł. (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 299 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 11,43 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 7,43 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 4,00 p.p. obowiązujące po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Kredyt spłacany w 299 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 298 rat po 2 648,04 zł. i jedna rata 2 645,20 zł. Całkowity koszt kredytu 537 200,22 zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 528 761,12 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 5 260,00 zł, suma kosztu prowadzenia rachunku ROR w wysokości 2.362,10 zł za 299 m-cy, oraz suma kosztu stałego zlecenia z rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 598,00 zł. za 299 m-cy. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 800 200,22 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty. Kalkulacja została dokonana na dzień 19 grudnia 2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego Mój Dom udzielonego z okresową stałą stopą z pięcioletnim okresem przeszacowania – przykład z ulgą – obniżka marży o 0,50 % za rachunek ROR – Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,75 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 322 000,00 zł. (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 299 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 9,86 % w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne 9,86 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 4,00 p.p. Kredyt spłacany w 299 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 298 rat po 2 895,73 zł. i jedna rata 2 899,65 zł. Całkowity koszt kredytu 553 446,29 zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 543 827,19 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 440,00 zł, suma kosztu prowadzenia rachunku ROR w wysokości 2.362,10 zł za 299 m-cy, oraz suma kosztu stałego zlecenia z rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 598,00 zł. za 299 m-cy. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 875 446,29 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 4 kwietnia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Kalkulator kredytowy