Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Nowe mieszkanie od dewelopera teraz jeszcze taniej. Dodatkowo obniżona marża kredytu. Z nami to możliwe!

Kredyt ten można przeznaczyć na:

 • zakup, budowę, przebudowę, rozbudowę, remont domu lub lokalu mieszkalnego,
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny.

Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Nowe mieszkanie od dewelopera teraz jeszcze taniej. Dodatkowo obniżona marża kredytu. Z nami to możliwe!

Kredyt ten można przeznaczyć na:

 • zakup, budowę, przebudowę, rozbudowę, remont domu lub lokalu mieszkalnego,
 • nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny.

Proponujemy

 • finansowanie inwestycji do 80%,
 • długi okres kredytowania (do 25 lat),
 • do 24 miesięcy karencji,
 • niski koszt kredytu,
 • możliwość wcześniejszej spłaty
 • możliwość ubezpieczenia w banku
 • możliwość przeniesienia kredytu z innego banku

Po prostu:

 • skontaktuj się z naszym pracownikiem,
 • złóż wniosek o kredyt,
 • załącz wymaganą przez bank dokumentację,
 • ustal dogodne warunki spłaty,
 • podpisz umowę

I… mieszkaj wygodnie!

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
Szczegóły dostępne są tutaj.

Informacje dodatkowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,03 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 325.000,00 zł, okres kredytowania: 299 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 4,71 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 4,50 % obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna: 1.849,44 zł, łączna liczba rat: 299. Całkowity koszt kredytu 234.703,28 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 227.984,28 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6.500,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 559.703,28 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku z podwyższeniem lub obniżeniem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego Mój Dom na 01.03.2021 r.


Przykład reprezentatywny dla kredytu hipotecznego Mój Dom – Przykład z ulgą – obniżka marży o 0,5 % za rachunek ROR

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 4,57 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 325.000,00 zł, okres kredytowania: 299 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 4,21 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,21 %) i marży Banku w wysokości 4,00 % obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.). Równa rata miesięczna: 1.757,38 zł, łączna liczba rat: 299. Całkowity koszt kredytu 209.266,64 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 200.454,64 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6.500,00 zł., suma kosztu prowadzenia rachunku ROR w wysokości 1.644,50 zł za 299 m-cy, oraz suma kosztu stałego zlecenia z rachunku ROR, z którego dokonywane są spłaty kredytu w wysokości 448,50 zł. za 299 m-cy. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 534.266,64 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku z podwyższeniem lub obniżeniem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie kwoty spłacanej raty kredytu.

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego Mój Dom na 01.03.2021 r.

Kalkulator kredytowy