Lokata standardowa

Standardowe terminowe lokaty oszczędnościowe (min. kwota wkładu 50 zł) zakładane na okres 1, 3, 6, 12, 24 lub 36 m-cy.
Odnawialne, umiejscowione, bez możliwości dopłat ani częściowych wypłat. Z wkładów terminowych kapitalizowanych kwartalnie można wypłacać odsetki po upływie kwartału kalendarzowego.

Lokata standardowa

Standardowe terminowe lokaty oszczędnościowe (min. kwota wkładu 50 zł) zakładane na okres 1, 3, 6, 12, 24 lub 36 m-cy.
Odnawialne, umiejscowione, bez możliwości dopłat ani częściowych wypłat. Z wkładów terminowych kapitalizowanych kwartalnie można wypłacać odsetki po upływie kwartału kalendarzowego.

Oprocentowanie

Okres zadeklarowania lokaty Wysokość oprocentowania
1 miesiąc 0,50 %
3 miesiące 1,15 %
6 miesięcy 1,50 %
12 miesięcy 2,00 % (K)
24 miesięcy 2,20 % (K)
36 miesięcy 2,40 % (K)

(K) – z kapitalizacją kwartalną

Informacje dodatkowe

Oprocentowanie w stosunku rocznym. Jeśli nie zaznaczono inaczej:

  • lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej,
  • kapitalizacja odsetek po okresie,
  • przy likwidacji lokaty przed zadeklarowanym terminem otrzymuje się oprocentowanie w wysokości połowy oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie (a`vista),

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym