Lokaty Terminowe

Standardowe Lokaty Terminowe to lokaty złotowe przyjmowane są na okresy 1, 3, 6 lub 12 miesięczne.

Lokaty Terminowe

Standardowe Lokaty Terminowe to lokaty złotowe przyjmowane są na okresy 1, 3, 6 lub 12 miesięczne.

Oprocentowanie

Okres zadeklarowania lokaty Wysokość oprocentowania
1 miesiąc 0,40 %
3 miesiące 1,00 %
6 miesięcy 1,40 %
12 miesięcy 2,00 %

Standardowe Lokaty Terminowe – przyjmowane są w PLN
na okresy zadeklarowania 1, 3, 6 12 miesięczne.

  • Oprocentowanie lokat zmienne.
  • Lokaty odnawialne, umiejscowione, bez określonej minimalnej kwoty lokaty.
  • W czasie trwania lokaty nie można dokonywać częściowych wypłat.
  • Odsetki od lokat można wypłacać po upływie okresu umownego.
  • Ilość zakładanych lokat jest nieograniczona.

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym

Przydatne pliki