Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

To kredyt dla tych klientów, którzy potrzebują długoterminowego (do 15 lat) taniego kredytu na dowolny cel np. na konsolidację zadłużenia.

Jeśli spłacają Państwo kilka drogich kredytów możecie zmniejszyć swoje raty. Tym sposobem zyskujecie Państwo niską ratę w jednym terminie i w jednym banku dostosowaną do Państwa możliwości.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

Rekomendowana marża wynosi 6 punktów procentowych. Całkowite oprocentowanie nie może być wyższe niż odsetki maksymalne.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

To kredyt dla tych klientów, którzy potrzebują długoterminowego (do 15 lat) taniego kredytu na dowolny cel np. na konsolidację zadłużenia.

Jeśli spłacają Państwo kilka drogich kredytów możecie zmniejszyć swoje raty. Tym sposobem zyskujecie Państwo niską ratę w jednym terminie i w jednym banku dostosowaną do Państwa możliwości.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

Rekomendowana marża wynosi 6 punktów procentowych. Całkowite oprocentowanie nie może być wyższe niż odsetki maksymalne.

Podstawowe warunki

  • okres kredytowania do 15 lat
  • do 24 miesięcy karencji
  • możliwość wcześniejszej spłaty
  • wygodne warunki spłaty

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
Sprawdź szczegóły tutaj.

Informacje dodatkowe

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,41 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 150.000,00 zł, okres kredytowania: 180 miesięcy; oprocentowanie kredytu: 6,66 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 0,66 %) i marży Banku w wysokości 6 %. Obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu o 1,00 p.p.) Równa rata miesięczna: 1.320,24 zł, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 92.362,31 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 87.643,31 prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 3 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 4.500,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 242.362,31 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku z podwyższeniem lub obniżeniem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie lub obniżenie kwoty spłacanej raty kredytu. Wyliczenia reprezentatywne dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na 01.06.2020 r.

Kalkulator kredytowy