Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

To kredyt dla tych klientów, którzy potrzebują długoterminowego (do 15 lat) taniego kredytu na dowolny cel np. na konsolidację zadłużenia.

Jeśli spłacają Państwo kilka drogich kredytów możecie zmniejszyć swoje raty. Tym sposobem zyskujecie Państwo niską ratę w jednym terminie i w jednym banku dostosowaną do Państwa możliwości.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

Rekomendowana marża wynosi 6 punktów procentowych. Całkowite oprocentowanie nie może być wyższe niż odsetki maksymalne.

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

To kredyt dla tych klientów, którzy potrzebują długoterminowego (do 15 lat) taniego kredytu na dowolny cel np. na konsolidację zadłużenia.

Jeśli spłacają Państwo kilka drogich kredytów możecie zmniejszyć swoje raty. Tym sposobem zyskujecie Państwo niską ratę w jednym terminie i w jednym banku dostosowaną do Państwa możliwości.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę Banku.

Rekomendowana marża wynosi 6 punktów procentowych. Całkowite oprocentowanie nie może być wyższe niż odsetki maksymalne.

Podstawowe warunki

  • okres kredytowania do 15 lat
  • do 24 miesięcy karencji
  • możliwość wcześniejszej spłaty
  • wygodne warunki spłaty

Oprocentowanie kredytu jest:

  • zmienne w całym okresie kredytowania i jest oparte na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku.
  • okresowo stałe z 5 letnim okresem przeszacowania tzn. w okresie pierwszych 60 miesięcy od zawarcia umowy oprocentowanie jest stałe, niezmienne i przyjmuje wysokości  określoną w umowie, a po upływie pierwszych 60 miesięcy,  przyjmuje wartość wg decyzji klienta,  stałą na kolejne 60 miesięcy lub oparte jest na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę banku. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

 

Informacje dodatkowe

Przykład reprezentatywny dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego udzielonego ze zmienną stopą w całym okresie kredytowania – Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,19 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 zł. (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 179 miesięcy; oprocentowanie zmienne kredytu: 11,86 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 6,00 p.p. Kredyt spłacany w 179 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 178 rat po 2 385,94 zł. i jedna rata 2 385,70 zł. Całkowity koszt kredytu 233 302,02 zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania 227 083,02 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 000,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 433 302,02 zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 4 kwietnia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Przykład reprezentatywny dla Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego udzielonego z okresową stałą stopą z pięcioletnim okresem przeszacowania – Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 13,19 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 200 000,00 zł. (bez kredytowanych kosztów); okres kredytowania: 179 miesięcy; oprocentowanie okresowo-stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 11,86 % w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne 11,86 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,86 %) i indywidualnie ustalonej marży Banku w wysokości 6,00 p.p. Kredyt spłacany w 179 miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych: 178 rat po 2 385,94 zł. i jedna rata 2 385,70 zł. Całkowity koszt kredytu 233 302,02 zł., w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 227 083,02 zł, prowizja niekredytowana za udzielenie kredytu: 3,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 6 000,00 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 433 302,02 zł. Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.
Kalkulacja została dokonana na dzień 4 kwietnia 2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Przyznanie kredytu przez Bank uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

 

Kalkulator kredytowy