ROR dla Aktywnych

To rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy umożliwiający szybki dostęp do rachunku z różnych miejsc o różnej porze.
Jest to rachunek dla osób nastawionych na intensywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi bankowych. Załóż ROR dla Aktywnych i wygodnie korzystaj z obsługi bezgotówkowej w kanałach elektronicznych.

ROR dla Aktywnych

To rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy umożliwiający szybki dostęp do rachunku z różnych miejsc o różnej porze.
Jest to rachunek dla osób nastawionych na intensywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi bankowych. Załóż ROR dla Aktywnych i wygodnie korzystaj z obsługi bezgotówkowej w kanałach elektronicznych.

Opłaty i prowizje

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach BS Chrzanów i zrzeszenia BPS S.A.
  • 0 zł za płatności bezgotówkowe przy użyciu karty w kraju i za granicą
  • 0 zł za pakiet Bezpieczna Karta.

ROR dla Aktywnych posiadających status Juniora lub Studenta

Junior – osoba ucząca się w wieku od 13 do 18 lat.
Student – osoba ucząca się w wieku do 18 do 26 lat.
Juniorom i Studentom polecamy ROR dla Aktywnych. Umożliwia on łatwy dostęp do własnych finansów z różnych miejsc o różnej porze. Jest on przyjazny dla osób nastawionych na intensywne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi bankowych.

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach BS Chrzanów, zrzeszenia BPS S.A i obcych bankomatach w kraju
  • 0 zł za płatności bezgotówkowe przy użyciu karty w kraju i za granicą
  • 0 zł za pakiet Bezpieczna Karta

Opłaty za pozostałe czynności pobierane są zgodnie z obowiązującą w banku taryfą opłat i prowizji.

Informacje dodatkowe

Ponadto Juniorzy i Studenci zyskują dodatkowe 0 za
– posiadanie karty płatniczej
– za wypłaty w obcych bankomatach w kraju

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym