3D Secure

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure.

Obecnie funkcjonująca wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

3D Secure

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure.

Obecnie funkcjonująca wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

O usłudze

Realizacja w/w wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.
Zmiana zostanie wdrożona najpóźniej do końca stycznia 2021 r. Zachęcamy do zapoznania się z krótką instrukcję pokazującą jak powinno wyglądać nadanie kodu PIN w portalu KartoSFERA oraz jak wyglądać będzie uwierzytelnienie transakcji w ramach zmienionej usługi 3D Secure
tutaj dla wszystkich Klientów po wdrożeniu zmian.

Logowanie na profil posiadacza karty poprzez stronie KartoSFERA

Dodatkowe informacje

W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji internetowych, dokonywanych kartami, wprowadzono zabezpieczenia 3D Secure. Jest to sposób potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Użytkownika karty Hasła 3D Secure otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego. Korzystanie z tego zabezpieczenia będzie możliwe tylko u tych akceptantów, którzy oferują korzystanie z tego typu zabezpieczenia.