Rachunek bieżący

Rachunek bieżący dla firm służy realizacji operacji rozliczeniowych w obrocie krajowym w systemie ELIXIR.

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący dla firm służy realizacji operacji rozliczeniowych w obrocie krajowym w systemie ELIXIR.

Typy rachunków dla firm

Rachunek bieżący dla firm służy realizacji operacji rozliczeniowych w obrocie krajowym w systemie ELIXIR, jak również innych operacji gotówkowych i bezgotówkowych związanych z działalnością firmy, a także realizacji zleceń płatniczych dewizowych. Dzięki rachunkowi bieżącemu prowadzonemu przez Bank Spółdzielczy w Chrzanowie możliwe jest także przelanie środków z rachunku bankowego na lokaty terminowe.

Rachunki bieżące złotowe
Rachunki w złotych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, umiejscowione, kapitalizowane rocznie, przeznaczone do dokonywania rozliczeń.

Rachunki bieżące walutowe
Rachunki w walutach wymienialnych (USD lub EUR) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, umiejscowione, kapitalizowane kwartalnie, przeznaczone do dokonywania rozliczeń międzynarodowych (za granicę lub zza granicy).