ECorpoNet

eCorpoNet – usługa bankowości internetowej dedykowana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
Za pomocą przeglądarki internetowej zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmowych. Usługa ta umożliwia łatwe zarządzanie środkami finansowymi , zapewnia możliwość szybkiej realizacji rozliczeń z kontrahentami oraz możliwość dokonywania rozliczeń w trybie on-line pomiędzy innymi klientami posiadającymi rachunki w naszym Banku.

eCorpoNet – usługa bankowości internetowej dedykowana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
Za pomocą przeglądarki internetowej zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do rachunków firmowych. Usługa ta umożliwia łatwe zarządzanie środkami finansowymi , zapewnia możliwość szybkiej realizacji rozliczeń z kontrahentami oraz możliwość dokonywania rozliczeń w trybie on-line pomiędzy innymi klientami posiadającymi rachunki w naszym Banku.

Zalety systemu eCorpoNet

 • umożliwia sprawdzanie sald rachunków i wysokość dostępnych środków finansowych,
 • umożliwia sprawdzanie historii rachunków,
 • umożliwia zlecanie przelewów (do ZUS, US i innych podmiotów),
 • umożliwia drukowanie potwierdzeń realizowanych transakcji,
 • zakładanie i modyfikowanie stałych zleceń,
 • tworzenie i modyfikowanie list odbiorców.

Informacje dodatkowe

Ponadto system eCorpoNet posiada następujące funkcjonalności:

 • eksport danych (wyciągów) do zewnętrznych baz danych finansowo-księgowych firmy,
 • import przelewów z zewnętrznych systemów finansowo-księgowych firmy,
 • tworzenie zleceń (paczek przelewów) z przyszłą datą realizacji,
 • możliwość sygnowania dyspozycji więcej niż jednym podpisem,
 • możliwość odbioru wyciągów masowych.

Bądźmy online.