Kredyt Obrotowy

Dzięki dodatkowemu finansowaniu szybciej rozwiniesz działalność i pozyskasz nowych odbiorców.

Kredyt Obrotowy

Dzięki dodatkowemu finansowaniu szybciej rozwiniesz działalność i pozyskasz nowych odbiorców.

Kredyt obrotowy w rachunku celowym udzielany jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Najważniejsze cechy kredytu:

  • Cel: finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • Okres kredytowania: kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności – jako długoterminowy.
  • Wysokość kredytu: ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.
  • Oprocentowanie: zmienne.
  • Spłata kredytu: w ratach miesięcznych lub kwartalnych.