Kredyt Obrotowy

Kredyt Obrotowy

Kredyt obrotowy w rachunku celowym udzielany jest z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. Kredyt ten może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności – jako długoterminowe. Spłata następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych.