Aktualności

Zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” od 02 listopada 2022 r.

27.10.2022

Uprzejmie informujemy,
że od 2 listopada 2022 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Zmiana podyktowana jest decyzją o wydłużeniu terminu ważności kart płatniczych. Dotychczas wydawane karty mają okres ważności 36 m-cy.
Karty wydawane i wznawiane od 2 listopada 2022r. będą miały okres ważności 5 lat.

§ 66 ust. 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie „Okres ważności karty spersonalizowanej oraz naklejki zbliżeniowej podany jest na awersie karty lub części, z której wyłamywana jest karta w przypadku naklejki zbliżeniowej i kończy się w ostatnim dniu wskazanego miesiąca.”