Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

To rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich.

Przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

W naszym Banku PRP posiada oprocentowanie stałe 0 %.

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

To rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy prowadzony w złotych polskich.

Przeznaczony dla Klientów indywidualnych nieposiadających rachunku płatniczego w żadnym banku.

W naszym Banku PRP posiada oprocentowanie stałe 0 %.

Opłaty i prowizje

Podstawowe opłaty i prowizje to:

  • 0,00 zł za otwarcie i prowadzenie,
  • bezpłatna realizacja 5 poleceń przelewu (wliczając w to zlecenia stałe) w miesiącu kalendarzowym,
  • bezpłatne wypłaty w bankomatach BS Chrzanów i bankomatach zrzeszania BPS,
  • 5 bezpłatnych wypłat w obcych bankomatach w miesiącu kalendarzowym,
  • możliwość realizacji wypłat gotówki przy użyciu karty debetowej na terytorium krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje dodatkowe

Depozyty w naszum Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym