Kredyt Rewolwingowy

Poczujesz komfort, zachowując płynność finansową dzięki terminowemu regulowaniu bieżących zobowiązań i sam zdecydujesz kiedy zaciągnąć, a kiedy spłacić swój kredyt rewolwingowy.

Kredyt Rewolwingowy

Poczujesz komfort, zachowując płynność finansową dzięki terminowemu regulowaniu bieżących zobowiązań i sam zdecydujesz kiedy zaciągnąć, a kiedy spłacić swój kredyt rewolwingowy.

Kredyt rewolwingowy

jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, charakteryzującej się cyklami gospodarczymi lub sezonowością. Kredyt rewolwingowy może stanowić uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub może stanowić samodzielny odrębny kredyt. Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym, odnawialnym w trakcie trwania umowy kredytu. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności, dopuszcza się udzielenie kredytu rewolwingowego średnioterminowego.

Najważniejsze cechy kredytu:

  • Cel: finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Odnawialny charakter: wykorzystanie kredytu następuje poprzez realizację dyspozycji przelania części lub całości kredytu na wskazany rachunek. Każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu, dokonana na podstawie dyspozycji przekazania środków z rachunku bieżącego na kredytowy, odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytowego i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania.
  • Okres kredytowania: może być udzielony jako kredyt krótkoterminowy, może również stanowić uzupełnieni kredytu przyznanego w rachunku bieżącym.
  • Wysokość kredytu: ustalana indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.
  • Oprocentowanie: zmienne.

Informacje dodatkowe

Wykorzystanie tego rodzaju kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje Kredytobiorcy przelania środków na wskazany rachunek. Każda spłata części lub całości kredytu odnawia kredyt o dokonaną kwotę spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystanie środków w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu następuje na podstawie każdorazowej dyspozycji spłaty kredytu ze środków na rachunku bieżącym wydanej przez Kredytobiorcę.