Kredyt Rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego
przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Kredyt Rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego
przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy.

Kredyt rewolwingowy

jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, charakteryzującej się cyklami gospodarczymi lub sezonowością. Kredyt rewolwingowy może stanowić uzupełnienie kredytu w rachunku bieżącym lub może stanowić samodzielny odrębny kredyt. Kredyt rewolwingowy jest kredytem krótkoterminowym, odnawialnym w trakcie trwania umowy kredytu. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych rodzajem prowadzonej przez Kredytobiorcę działalności, dopuszcza się udzielenie kredytu rewolwingowego średnioterminowego.

Informacje dodatkowe

Wykorzystanie tego rodzaju kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dyspozycje Kredytobiorcy przelania środków na wskazany rachunek. Każda spłata części lub całości kredytu odnawia kredyt o dokonaną kwotę spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystanie środków w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu następuje na podstawie każdorazowej dyspozycji spłaty kredytu ze środków na rachunku bieżącym wydanej przez Kredytobiorcę.