Władze Banku

Władze Banku

W skład Zarządu wchodzą:
 • Halina Głogowska – Prezes Zarządu
 • Agnieszka Mstowska-Stanula – Wiceprezes Zarządu
 • Mieczysław Michalski – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza Banku liczy 11 osób, a w jej skład wchodzą:
 • Irena Bachowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Amelia Buczek – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 • Kazimiera Pierzynka – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Tomasz Bartosik – Członek Rady Nadzorczej
 • Maria Biel – Członek Rady Nadzorczej
 • Andrzej Chomik – Członek Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Jamińska – Członek Rady Nadzorczej
 • Bogdan Kubik – Członek Rady Nadzorczej
 • Maria Murzyn – Członek Rady Nadzorczej
 • Paulina Musiałek – Członek Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Piegzik – Członek Rady Nadzorczej