Oprocentowanie

Oprocentowanie

Tabela oprocentowania depozytów dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 26.06.2020 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 29.05.2020 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 09.12.2021 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 05.01.2022 r.

Tabela oprocentowania depozytów dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 09.05.2022 r.

Tabela oprocentowania depozytów dla osób fizycznych będącymi członkami rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – obowiązuje od 26.06.2020 r.

Tabela oprocentowania depozytów dla Rad Rodziców, PKZP i innych jednostek – obowiązuje od 09.05.2022 r.

Tabela oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 01.07.2021 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 01.10.2021 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 07.10.2021 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 04.11.2021 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 09.12.2021 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 05.01.2022 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 09.02.2022 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 09.03.2022 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 01.04.2022 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 07.04.2022 r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 06.05.2022 r.

Tabela oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 23.05.2022r.

Tabela oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 09.06.2022r.

Tabela oprocentowania depozytów dla klientów instytucjonalnych – obowiązuje od 09.06.2022r.

Tabela oprocentowania depozytów dla Rad Rodziców, PKZP i innych jednostek – obowiązuje od od 09.06.2022r.

Tabela oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych – obowiązuje od 09.06.2022r.