PROGRAM 500+

PROGRAM 500+

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus są dostępne w Państwa systemach bankowości elektronicznej.

„Rodzina 500+” to program z zakresu polityki społecznej, mający pomóc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze na każde dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych. Świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego przyznawane jest na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.
Wniosek złożony po 30 czerwca, umożliwia korzystanie ze świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczenia, ale nie wcześniej niż od dnia:

  • urodzenia dziecka,
  • objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka, faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej albo w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Ważne!
Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) zostanie podniesiona do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacane od stycznia 2024 r.

Więcej informacji na ten temat:
Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku
Pierwsze wypłaty 800+ od stycznia 2024

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz. Od 1 lipca możesz to zrobić w prosty sposób przez internet. Dostępne są 3 kanały:

1. Strona empatia.mrpips.gov.pl

2. Bankowość elektroniczna Bs24Zobacz instrukcję

3. Platforma PUE ZUS

Dodatkowe informacje tutaj