Lokata celowa

Lokata Celowa – terminowa lokata oszczędnościowa (min. kwota wkładu 50 zł)

Może być zakładana na okres 3, 6, 12, 24 lub 36 m-cy (licząc od dnia pierwszej wpłaty), odnawialna, umiejscowiona, bez możliwości częściowych wypłat. Do posiadanej lokaty można dopłacać dowolne kwoty, dowolną ilość razy w dowolnym terminie (min. kwota dopłaty 50 zł). To jedyna taka lokata na rynku!

Lokata celowa

Lokata Celowa – terminowa lokata oszczędnościowa (min. kwota wkładu 50 zł)

Może być zakładana na okres 3, 6, 12, 24 lub 36 m-cy (licząc od dnia pierwszej wpłaty), odnawialna, umiejscowiona, bez możliwości częściowych wypłat. Do posiadanej lokaty można dopłacać dowolne kwoty, dowolną ilość razy w dowolnym terminie (min. kwota dopłaty 50 zł). To jedyna taka lokata na rynku!

Oprocentowanie lokat

Okres zadeklarowania lokaty Wysokość oprocentowania
3 miesiące 1,30 %
6 miesięcy 1,65 %
12 miesięcy 2,15 %
24 miesiące 2,35 %
36 miesięcy 2,55 %

Informacje dodatkowe

Oprocentowanie w stosunku rocznym. Jeśli nie zaznaczono inaczej:

  • lokaty oprocentowane są wg zmiennej stopy procentowej,
  • kapitalizacja odsetek po okresie,
  • przy likwidacji lokaty przed zadeklarowanym terminem otrzymuje się oprocentowanie w wysokości połowy oprocentowania wkładów płatnych na każde żądanie (a`vista)

Depozyty w naszym Banku gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Lista Banków objętych Bankowym Funduszem Gwarancyjnym