Aktualności

Split payment – Mechanizm Podzielonej Płatności

02.07.2018

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 lipca 2018 r. zostały zmienione zapisy:

  • Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
  • Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Chrzanowie dla klientów instytucjonalnych;
  • Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dla użytkowników systemu eCorpoNet;
  • Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe inne czynności bankowe;
  • Tabela oprocentowania depozytów dla klientów indywidualnych.

Wprowadzone zmiany wynikają z udostępnienia przez Bank rachunku VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności – zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do Regulaminu wprowadzone zostały również zmiany redakcyjne i doprecyzowujące.

Treść nowego Regulaminu oraz Taryfy opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania Banku dostępna jest w placówkach Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian w rozdziałach poświęconych rachunkowi VAT.