Aktualności

NOWA Lokata Promocyjna

23.05.2022

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy, że od 23 maja 2022 r. Bank wprowadza do oferty nową lokatę promocyjną dla osób fizycznych:

  • okres zadeklarowania – 4 miesiące
  • minimalna kwota lokaty – 1.000 PLN
  • maksymalna łączna kwota lokat wynosi – 200.000 PLN dla jednego Posiadacza rachunku
  • rodzaj stopy procentowej – stała
  • oprocentowanie w skali roku lokaty założonej w placówce Banku – 5,00 %
  • oprocentowanie w skali roku lokaty założonej w bankowości elektronicznej Bs24 – 5,15 %
  • lokata jest nieodnawialna