Aktualności

Express Elixir

16.09.2022

Szanowni Państwo,

informujemy wszystkich Posiadaczy bankowości internetowej Bs24, że od dania dzisiejszego uruchomiona została możliwość zlecania przelewów natychmiastowych Express Elixir. Wszelkie informacje na temat maksymalnych dziennych kwot i ilości zlecanych przelewów w trybie natychmiastowym określone zostały w Komunikacie dla posiadaczy rachunków oraz w Taryfie opłat i prowizji.