Aktualności

Zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych” od 1 lipca 2023 r.

26.06.2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

W związku ze zmianami w zakresie obsługi transakcji kartowych w Regulaminie wprowadzono następujące zmiany:

  1. dodano zapisy dotyczące możliwości wyłączenia silnego uwierzytelnienia 3DS dla transakcji niskokwotowych, co umożliwia ustawa o usługach płatniczych. Ustawa dopuszcza maksymalne limit 30 euro i 100 euro dla sumy takich transakcji. W Banku, brak silnego uwierzytelnienia będzie stosowany dla pojedynczej transakcji internetowej do max kwoty 100 zł lub do sumy takich transakcji w max. wysokości 400 zł lub do 5 następujących po sobie takich transakcji internetowych.
  2. zmieniono zapisy podnoszące max kwotę wypłaty gotówki przy usłudze cash back do wysokości 1 000 zł – w związku z dokonaną zmianą przez organizacje Visa i Mastercard.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z pracownikiem dowolnego oddziału Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.