Aktualności

Praca Banku w ostatnich dniach roku 2023

22.12.2023

Szanowni Państwo
Informujemy, że w piątek 29.12.2023 r. wszystkie placówki naszego Banku będą czynne do godz. 16.00
z wyłączeniem placówek o krótszych godzinach otwarcia.

W związku z powyższym przelewy oraz inne zlecenia płatnicze złożone przez Państwa osobiście w placówkach Banku
lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej w piątek 29.12.2023 będą księgowane w sposób podany w komunikacie.

Przepraszamy za wszelkie związane z tym utrudnienia i niedogodności.