Aktualności

Limity dla transakcji internetowych (niskokwotowych)

06.07.2023

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2023 r. obowiązują następujące limity do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

 Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
Pojedyncza transakcja internetowa 100 PLN
Suma transakcji internetowych 400 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5