Indywidualny Rachunek Podatkowy

Indywidualny Rachunek Podatkowy
Od 1 stycznia 2020 r. wszelkie należności z tytułu podatków PIT, CIT, VAT będą dokonywane na indywidualne rachunki, generowane na podstawie numeru PESEL lub NIP.

Indywidualny Rachunek Podatkowy

Indywidualny Rachunek Podatkowy
Od 1 stycznia 2020 r. wszelkie należności z tytułu podatków PIT, CIT, VAT będą dokonywane na indywidualne rachunki, generowane na podstawie numeru PESEL lub NIP.

W związku z uchwaleniem Ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 1520) Ministerstwo Finansów prowadzi działania mające na celu uproszczenie dokonywania płatności z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności pod nazwą WITRAŻ. Zgodnie z przyjętymi założeniami i zapowiedziami projekt ma zostać wdrożony od 1 stycznia 2020 r. w zakresie zmian rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych.

Dotychczasowe rachunki powiązane z podatkami PIT, VAT, CIT itd. zostaną zamknięte, a podatnicy zobligowani zostają do dokonywania płatności na mikrorachunki urzędu skarbowego. Jest to sytuacja analogiczna jak dla płatności składek do ZUS-u.

Od 1 stycznia 2020 r. wszelkie należności z tytułu podatków PIT, CIT, VAT będą dokonywane na indywidualne rachunki, generowane na podstawie numeru PESEL lub NIP.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami przez Ministerstwo Finansów.

Informacje dodatkowe

Zobacz kilka informacji jak założyć indywidualny rachunek podatkowy:

 

 

Przejdź do generatora mikrorachunku podatkowego.

 

Przydatne pliki