Aktualności

Zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” od 02 maja 2023 r.

28.04.2023

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 2 maja 2023 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych.

Powody zmiany regulacji:

  • wprowadzenie możliwości niestosowania silnego uwierzytelniania dla transakcji niskokwotowych realizowanych w Internecie (jak dla transakcji realizowanych w POS-ach, dla których brak konieczności potwierdzania transakcji niskokwotowych PIN-em)
  • dodanie nowych  powodów wypowiedzenia rachunku bankowego wynikające z przepisów prawa, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • zmiana zapisów dotycząca Kas Zapomogowo-Pożyczkowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o kasach zapomogowo – pożyczkowych.
  • modyfikacja zapisów w związku z podniesieniem przez organizacje płatnicze Mastercard i Visa limitów wypłat gotówkowych w ramach usługi cashback do 1000 PLN w ramach wypłaty gotówki w terminalu POS z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego z pracownikiem dowolnego oddziału Banku Spółdzielczego w Chrzanowie.