Aktualności

Zmiana sposobu autoryzacji przelewów

30.04.2019

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, od 07 maja 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelniania użytkownika tj. haseł jednorazowych (listy haseł jednorazowych wydawanych w formie papierowej wykorzystywanych do autoryzacji operacji). Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Ze względu na to, że ww. hasła jednorazowe nie spełniają wymogów przedmiotowej Ustawy, od 07 maja 2019 r. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie nie będzie ich wydawał, a od 14 września 2019 r. nie będzie ich stosował jako środka autoryzacji w systemie bankowości elektronicznej. W zamian stosowane będą kody identyfikacyjne, służące do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, iż Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z krajowym numerem telefonu.

Więcej informacji na ten temat.