Zasady ładu korporacyjnego

Zasady ładu korporacyjnego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Chrzanowie i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Łady Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), które stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie informuje o częściowym odstąpieniu od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:
1) tych, które Banku nie dotyczą, tj:

§ 11 Zasad – Bank nie posiada podmiotów powiązanych, w tym podmiotów zależnych.
§ 12 pkt. 1 i 2 Zasad – Bank ma formę spółdzielni. Członkowie Banku nie są inwestorami strategicznymi spółki kapitałowej. Obowiązek wsparcia finansowego Banku przez udziałowców dotyczy banków komercyjnych
§ 22 ust. 1 i 2 Zasad – Bank ma formę spółdzielni, nie ma prawnej możliwości powoływania niezależnych członków Rady Nadzorczej.
Rozdział 9  Zasad – Bank nie prowadzi operacji instrumentami finansowymi nabytymi na ryzyko klienta.
oraz

2) tych do których Bank nie jest zobligowany:
§ 8 pkt 4 Zasad – w zakresie elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego; Bank odstąpił od stosowania zasady dotyczącej możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, ze względu na fakt nieposiadania rozproszonego akcjonariatu.

Wyniki oceny Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Chrzanowie na posiedzeniu w dniu 29.02.2024 roku dokonała oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie. Wynik oceny – pozytywny.

Zasady Ładu Korporacyjnego
Schemat organizacyjny