Aktualności

Razem dla Ukrainy

04.03.2022

Szanowni Państwo,
Bank Spółdzielczy w Chrzanowie dołącza do akcji pomocowej dla Ukrainy uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wojna, która toczy się u naszych ukraińskich sąsiadów, wywołuje w nas chęć niesienia pomocy.
Prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. Dlatego w tym szczególnym czasie nie chcemy pozostawać obojętni.
Nasz Bank dołącza do akcji pomocowej uruchomionej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i BLIK.
W imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU) BGK otworzył specjalne konto, z którego środki trafią bezpośrednio do Narodowego Banku Ukrainy
i zostaną przeznaczone na działania najpotrzebniejsze w miejscach bezpośrednio dotkniętych wojną.

Konto jest ogólnodostępne, każdy może dokonać wpłaty. Możecie Państwo dzielić się numerem konta z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi.
Aby jeszcze bardziej ułatwić pomoc, w najbliższych dniach BLIK uruchomi możliwość wpłat na to konto także poprzez system BLIK.

Jak wpłacić pieniądze?
Środki należy wpłacać na numer rachunku: 91 1130 0007 0080 2394 3520 0002
Tytuł przelewu: Wsparcie dla Ukrainy
Odbiorca przelewu: Narodowy Bank Ukrainy
Wpłat na konto należy dokonywać w złotych polskich.

Każdy gest pomocy jest teraz ważny. Pamiętajmy o naszych sąsiadach!

Zarząd Banku Spółdzielczego w Chrzanowie
Pobierz