Aktualności

Weryfikacja numeru PESEL

03.06.2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – od 1 czerwca b.r. mamy obowiązek zweryfikować, czy Twój PESEL jest zastrzeżony.
W jakich przypadkach będziemy weryfikowali Twój numer PESEL

 1. Przed zawarciem każdej Umowy o:
  – rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR) lub rachunek oszczędnościowy,
  – kredyt gotówkowy,
  – kredyt w rachunku ROR (limit),
  – kredyt hipoteczny,
  – kartę kredytową,
  – udzielenie wsparcia/zawarcia Aneksu w ramach FWK.
  Ponad to, zweryfikujemy Twój PESEL przy każdym zawieranym aneksie / umowie kredytowej zwiększającej zadłużenie Twojego kredytu.
 2. Przed realizacją każdej wypłaty gotówkowej w Oddziale Banku BPS jeśli suma wypłat z dnia dzisiejszego lub składana obecnie dyspozycja, spowodują przekroczenie limitu wypłat gotówkowych ponad ustawowy limit.

Wysokość limitu to kwota stanowiąca trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jeśli spełnisz jednocześnie dwa warunki w dniu bieżącym, tj. przekroczysz limit wypłat i będziesz miał zastrzeżony numer PESEL nie zrealizujemy dyspozycji wypłaty gotówkowej w żadnym naszym Oddziale Banku.
Dodatkowo zablokujemy wypłaty gotówkowe we wszystkich naszych oddziałach, na kolejne 12 godzin, na wszystkich Twoich rachunkach.

Pamiętaj
Możesz zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL:

 • na stronie www.gov.pl,
 • w aplikacji mObywatel,
 • w urzędzie gminy.

Po wykonaniu czynności bankowych można ponownie zastrzec swój numer PESEL.