Aktualności

Ustawowe wakacje kredytowe

29.07.2022

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;
  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

Poniżej udostępniamy wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego.

Sposoby składania wniosku:

  • złożenie Wniosku w Placówce Banku;
  • dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;
  • dostarczenie Wniosku drogą pocztową na adres Banku.

Wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje kredytobiorca.

Przydatne pliki:

Wniosek o wakacje kredytowe