Aktualności

Usługa Bs24-MOBILE i zmiany w regulaminach

11.04.2022

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że:

  • od 12 kwietnia 2022 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych
  • oraz

  • od 12 kwietnia 2022 r. zmianie ulega Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zmiany polegają na wdrożeniu w Banku systemu bankowości mobilnej, który umożliwia samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Posiadacza rachunku oraz do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym w sieci bezprzewodowej (telefon, tablet).

Aplikacja mobilna Bs24-MOBILE to aplikacja, która może być zainstalowana na urządzeniu mobilnym z systemem Android lub IOS (funkcjonalność w trakcie realizacji) umożliwiająca dostęp do rachunków bankowych Posiadaczom rachunków oraz innych produktów bankowych w tym bezpłatną autoryzację operacji poprzez powiadomienia Push.

Ponadto w przypadku rachunków prowadzonych dla osób fizycznych w ramach Aplikacji mobilnej Bs24-MOBILE, w późniejszym terminie zostanie udostępniona usługa BLIK, która umożliwia Użytkownikom Aplikacji dokonywanie płatności i wypłacanie gotówki w bankomatach oraz wykonywanie błyskawicznych przelewów międzybankowych z wykorzystaniem cyfrowego kodu.
Dodatkowo w treści Regulaminu doprecyzowano zapisy dotyczące środków przechowywanych na rachunkach przeznaczonych dla SKO,PKZP i RR o następującej treści:
„Środki przechowywane na rachunkach zostają powierzone osobom fizycznym reprezentującym Zarząd poszczególnych podmiotów i nie stanowią własności osób wchodzących w skład Zarządu.”