Aktualności

Świadczenie Rodzina 500+ dla uchodźców z Ukrainy

29.03.2022

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informacje od ZUS dotyczące obsługi programu Rodzina 500+ dla obywateli z Ukrainy.
Dodatkowo w załączeniu, przekazujemy wersję ukraińskojęzyczną.

Od 26 marca 2022 r. obywatele Ukrainy, którzy mają pod opieką dziecko, mogą wnioskować o świadczenie 500+ przez system elektroniczny ZUS – Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Od 26 marca specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Komu przysługuje 500+
500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat:

   obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
   obywatelce Ukrainy albo żonie obywatela Ukrainy, która po 23 lutego 2022 r. przybyła z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się w Polsce,
   obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
   obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie 500+ przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Jak złożyć wniosek
Wniosek o 500+ można złożyć wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – elektronicznego systemu ZUS.
Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebne są:

  – paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada)
  – zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku
  – numer rachunku bankowego w Polsce
  – numer telefonu w Polsce i adres e-mail
  – orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym
  – dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
  – dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Więcej informacji o 500+ dla obywateli Ukrainy: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/500-dla-gromadan-ukraini/3208883