Aktualności

Praca Banku w ostatnich dniach roku 2022

19.12.2022

Szanowni Państwo
Informujemy, że w piątek 30.12.2022 r. wszystkie placówki naszego Banku będą czynne do godz. 15.00
z wyłączeniem placówek o krótszych godzinach otwarcia.

W związku z powyższym przelewy oraz inne zlecenia płatnicze złożone przez Państwa osobiście w placówkach Banku
lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej w piątek 30.12.2022 będą księgowane w sposób podany w komunikacie.

Przepraszamy za wszelkie związane z tym utrudnienia i niedogodności.